Enver Paşa’nın Hayatı

Enver Paşa, 23 Kasım 1881 yılında İstanbul’da doğdu. Babası inşaat teknisyeni Hacı Ahmet Paşa, annesi ise Kırım kökenli Ayşe Dilara Hanımdır. Ayrıca amcası da orduda görevli bir subaydır. Enver Paşa’nın çocukluğu babasının tayinleri yüzünden pek çok farklı şehirde geçmiştir. Enver Paşa, ailenin en büyük çocuğudur. İsmail Enver Paşa, gençliğinde askerlik mesleğine ilgi duymaya başladı. O dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu büyük sıkıntılı günler geçiriyordu. Bu yüzden devleti kurtarmak adına bir şeyler yapmak isteyenlerin birçoğu asker oluyordu. Enver Paşa’da bunlardan biriydi. Enver Paşa’nın öğrencilik yılları oldukça parlak geçmişti. Kendisi Harp Akademisini 2. olarak bitirmiştir. Böylelikle 23 Kasım 1902 tarihinde Kurmay Yüzbaşı olarak göreve başlamıştır. Enver Paşa’nın gençliğinde trajik bir olay vardır. Kendisi henüz öğrenci olduğu dönemde amcası Halil Paşayla birlikte tutuklanmıştır. Daha sonra Yıldırım Mahkemelerinde yargılanarak serbest bırakılmıştır.

Enver Paşa sadece 4 yıl Yüzbaşı olarak görev yapıktan sonra 30 Ağustos 1906 tarihinde Binbaşılığa terfi etmiştir. 1907 yılında Manastır ve çevresinde Bulgar çetelerle mücadele etmek için görevlendirilmiştir. Bu görevi yaklaşık 1 yıl sürmüştür. Buradaki başarılarından ötürü pek çok madalyaya layık görüldü. Bulgar çeteleriyle mücadele esnasında yaralanarak 1 ay hastanede yattığı bilinir. Enver Paşa bu dönemde amcası Halil Bey ile memleketin gidişatı hakkında konuşuyordu. Bir çıkış yolu bulmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Amcası Halil Bey ona Osmanlı Hürriyet Cemiyetine katılmasını tavsiye etti. Bu cemiyet merkezi yurt dışında bulunan Jön Türk harekatının Selanik’teki bir koluydu. Daha sonra cemiyetin adı İttihat ve Terakki Partisi olarak değiştirildi. Enver Paşa, 2. meşrutiyetin ilan edilmesi ve Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yüzden bazı Osmanlı tarihçileri Enver Paşa’yı pek sevmemektedirler.

Enver Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucuları arasındadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına neden olan ana etkenlerdendir. İttihat ve Terakki, Osmanlıyı Trablusgarp savaşı, Balkan savaşı ve 1. dünya savaşı gibi çıkılması zor savaşlara sürüklemiştir. Bu savaşlar Osmanlının kaderini yazan ve değiştiren ana savaşlardandır. Bu savaşların sonunda Osmanlı İmparatorluğu 7,5 milyon kilometre kare toprak kaybetmiştir. Ancak İttihat ve Terakki’nin Osmanlının yararına olan olumlu hamleleri de olmuştur. Bunların başında ordunun modernleştirilmesi gelmektedir. Enver Paşa, iktidara geldikten sonra Almanlardan yardım alarak ordunun modernleşmesini sağlamıştır. Bu hamle sonunda Osmanlı İmparatorluğu 1. dünya savaşında biraz daha fazla dayanabilmiştir. İttihat ve Terakkinin bir diğer olumlu hamlesi de Tarikatçı grubun haklarını ellerinden almasıdır. Osmanlı sınırları içerisinde bulunan herkesi eşit yapmaya çalışmışlardır. Bütün bu olanlardan sonra 30 Ekim 1918 yılında Mondros ateşkes anlaşması imzalandı. Bu anlaşma imzalandıktan bir süre sonra İttihat ve Terakki üyelerinin büyük bir kısmı vatanı terk ederek, iktidarı 6. Mehmet’e devrettiler. Enver Paşa’da bunlardan biriydi. Enver Paşa, Osmanlıdan ayrıldıktan sonra Rusya’da Bolşeviklere karşı mücadele etmeye başladı. Onun hedefi her zaman Turan birliğini kurmaktı. Ama bu hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Enver Paşa, Bolşeviklerle mücadele ettiği sırada 4 Ağustos 1922 yılında öldürülmüştür. Mezarı İstanbul’daki Hürriyet Camisindedir.

Kaynak: Vikipedia


Yayımlandı

kategorisi

, , , , , , , , , , ,

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir